Zgłoszenie nowego członka TKKF Pionier

Zapisy na sezon 2020/21 zostały zakończone.

Poniższy formularz dla chętnych na sezon 2021/22

Wstępna deklaracja członkowska TKKF Pionier Tychy (pełną deklarację podpisują członkowie na pierwszych zajęciach na lodowisku), w imieniu członków niepełnoletnich wypełniają rodzice. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie na zajęcia potwierdzi telefonicznie kierownik sekcji w sierpniu 2021. Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na naszych zajęciach.

Po wypełnieniu formularza proszę pobrać, wydrukować i podpisać deklarację, którą należy przekazać kierownikowi sekcji bądź Prezesowi Klubu.

Deklaracja członkowska