Tego będziemy uczyli się na zajęciach w poszczególnych grupach:

Początkujący (P, N i D)

 • podstawowy krok łyżwiarski – tzw. odbicia do przodu
 • slalom przodem, z próbą odbicia
 • wypady przodem, beczki
 • jazda w pozycji bociana
 • przysiady, przysiady z podskokiem
  powyższe elementy przodem i tyłem; różne odmiany elementów
 • obroty obunóż z przodu do tyłu i z tyłu do przodu; po prostej i po lekkim łuku
 • po kole: odbicie nogi zewnętrznej do przekładanki, chasse, półbeczki
 • crossrolle przodem zewnątrz
  powyższe elementy przodem i tyłem; różne odmiany elementów
 • półłuki przodem wewnątrz
 • jazda wężykiem (slalomem) na jednej nodze
 • przekładanka przodem
 • piruet obunóż

Brązowa

 • spirale
 • przejścia trójkowe (trójki walcowe)
 • piruet obunóż – z próbą obrotów na jednej nodze
 • mohawk otwarty
 • przekładanka tyłem
 • półłuki przodem zewnątrz
 • półłuki przodem wewnątrz
 • trójki przodem zewnątrz-tyłem wewnątrz z podziałem na etapy – finalnie jako przygotowanie do
  Salchowa
 • trójki przodem wewnątrz-tyłem zewnątrz z podziałem na etapy – finalnie jako przygotowanie do toe
  loopa
 • wężyk przodem ze wspomagającym odbiciem w miejscu zmiany krawędzi
 • „krok marynarza”
 • crossrolle tyłem zewnątrz
 • wyskoki obunóż tyłem, z lądowaniem na jednej nodze – pozycja lądowania po skoku
 • piruet stany – na jednej nodze, z wejścia na krawędzi tyłem wewnątrz
 • piruet siadany – przygotowanie i dochodzenie do pozycji regulaminowej
 • trójka skakana
 • toe loop
 • Salchow

Srebrna

 • odmiany przekładanki przodem
 • przekładanka tyłem przeplatana wypadami i spiralami
 • odmiany przekładanki tyłem
 • zmiany kierunku w przekładance
 • półłuki przodem zewnątrz i tyłem wewnątrz
 • przekładanka po ósemce przodem i tyłem
 • wężyk przodem na jednej nodze
 • półłuki przodem wewnątrz i tyłem zewnątrz
 • przekładanka – nauka mijania w grupach
 • mohawk otwarty/zamknięty, przodem/tyłem
 • łuki przodem/tyłem; połączenia wężykiem
 • trójki: przodem zewnątrz, przodem wewnątrz, tyłem zewnątrz, tyłem wewnątrz
 • przekładanka z elementami – przodem i tyłem
 • trójki walcowe; trójki walcowe po serpentynie (ze zmiana kierunku)
 • figury jazdy obowiązkowej: łuki – 4 rodzaje, trójki – 4 rodzaje, trójki podwójne – 4 rodzaje
 • próby wykonania pętlic przodem
 • obroty twizzlowe przodem – wewnętrzne i zewnętrzne
 • kombinacje przekładanki i wypadów z w/w elementami
 • krok rittbergerowy
 • cztery rodzaje spiral – zmiany pozycji w tych elementach
 • piruety wymienione w grupie brązowej plus
 • piruet stany tyłem
 • piruet w pozycji wagi – przygotowanie i dochodzenie do pozycji regulaminowej
 • skoki wymienione w grupie brązowej plus
 • Rittberger (Euler)
 • flip

Złota

 • przekładanka ze zmianą kierunku, z wykorzystaniem różnych technik zmiany kierunku;
  połączenie z różnymi elementami – również skokami
 • tworzenie sekwencji z wykorzystaniem: wężyków, crossrolli, wypadów, trójek, mohawków,
  Salchowa
 • beczki przodem i tyłem poprzez przejście obunóż, następnie poprzez unoszenie nogi przygotowanie
  do wykonywania zwrotów wewnętrznych i zewnętrznych
 • zwrot odwrotny
 • crossrolle tyłem w połączeniu z twizzlami
 • kroki przodem zewnątrz z krzyżowaniem nogi wolnej z tyłu; połączenie z twizzlami
 • wężyk przodem/tyłem z miejsca – nauka uzyskania szybkości bez użycia nogi wolnej
 • wężyk tyłem z zakończeniem skokiem – Salchow, toe loop, Rittberger
 • trójka skakana z najazdu tyłem zewnątrz
 • mohawk w połączeniu z trójką skakaną i Salchowem
 • trójka skakana z najazdu przodem zewnątrz
 • połączenie trójek z toe loopem, Eulerem, Rittbergerem
 • zastosowanie innych elementów w połączeniu ze skokami
 • przekładanka przodem tyłem – mijania, w połączeniu z elementami i skokami
 • trójki podwójne – wszystkie rodzaje; połączenia ze skokami
 • pętlice – wszystkie rodzaje
 • technika tworzenia sekwencji kroków na bazie opanowanych elementów
 • jw. z łączeniem z opanowanymi skokami
 • piruety wymienione w grupie brązowej plus
 • piruety wymienione w grupie srebrnej
 • piruety: siadany ze zmianą nogi, waga ze zmianą nogi, skok do pozycji wagi, skok do pozycji
  siadanego, piruet z odchyleniem tułowia – przygotowanie i dochodzenie do pozycji regulaminowej
 • odmiany piruetów (wg obecnego regulaminu ISU) – przygotowanie i dochodzenie do pozycji
  regulaminowej /opcjonalnie/
 • skoki wymienione w grupie brązowej plus
 • skoki wymienione w grupie srebrnej
 • lutz
 • walley
 • Axel – opcjonalnie
 • skoki podwójne – opcjonalnie

Grupa Pokazowa „Pionierki”

To co w grupach kolorowych, tylko bardziej, lepiej, wyżej, szybciej piękniej. W parach, grupowo, synchronicznie i czasami solo. Występy przed najlepszą publicznością polskiego hokeja.