Nasza szkółka łyżwiarstwa figurowego bardzo intensywnie się rozwija. Obecnie w 4 grupach na różnych poziomach zaawansowania uczy się prawie 100 osób głównie dzieci ale też ich rodzice, co jest wyjątkowe dla naszej szkółki. Rodzice mogą poczuć na własnej skórze jak trudny i wymagający jest to sport.

Przekaż darowiznę i odlicz od podatku

Łyżwiarstwo figurowe wymaga dużego zaangażowania, stałych treningów, wytrzymałości i cierpliwości w oczekiwaniu na wyniki. Łyżwiarstwo synchroniczne dodatkowo uczy pracy zespołowej, buduje zaufanie, uczy dzieci polegania na sobie w drodze do osiągania wspólnych celów.

Nasza grupa intensywnie ćwiczy przychodząc na treningi przed 6tą rano, głównie w weekendy, gdzie większość dzieci odsypia ciężki szkolny tydzień. My znajdujemy siły do przekraczania kolejnych swoich granic i zdobywania doświadczenia w wykonywaniu skomplikowanych elementów choreograficznych i skoków.

Chcąc się podzielić naszą pasją, rozpoczęliśmy przygotowania do pokazów naszych umiejętności przed szerszą publicznością. Dzięki uprzejmości Tyskiego Sportu, udało nam się wystąpić w ostatnim czasie w przerwach meczów GKS Tychy. Relacje foto i wideo można zobaczyć na naszych profilach społecznościowych i stronie.

Chcemy częściej występować i dodatkowo w tym roku planujemy przygotować dłuższy grupowy występ. Powołać zespół pokazowy, składających się z wybranych, najlepszych zawodniczek i zawodników. Zespół, który będzie specjalizował się w pokazach i da dodatkowy impuls do działania młodszym mniej zaawansowanym grupom.

Na to wszystko będą potrzebne fundusze. Zwracamy się z prośbą do Państwa o rozważenie możliwości wsparcia naszego zespołu. Pozyskane fundusze chcielibyśmy przeznaczyć na pokrycie kosztów strojów, rekwizytów, sprzętu potrzebnego do bardziej zaawansowanych elementów choreografii, zatrudnienia instruktorów i trenerów, czy wynajęcia sal gimnastycznych i lodowiska na dodatkowe treningi.

W zamian za wsparcie zobowiązujemy się do wyeksponowania Państwa loga na naszej stronie, w materiałach wideo, jeżeli będzie taka możliwość również na strojach, innych miejscach, które można wspólnie ustalić, a które będę pokazywać naszą wdzięczność za okazane wsparcie.

Wspólnie rozwijamy dziecięce pasje.

Zapraszamy do współpracy | naukalyzwy@gmail.com

Sekcja Łyżwiarstwa Figurowego w Tychach jest częścią Klubu Rekreacyjno-Sportowego TKKF Pionier.

Wesprzyj nas i odlicz od podatku

Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF ”PIONIER”, 43-100 Tychy, ul.Brzozowa 14/26 Bank Spółdzielczy Tychy numer konta: 66 8435 0004 0000 0000 1616 0001, z tytułem wpłaty: darowizna na cele statutowe Klubu, sekcja łyżwiarstwa figurowego

Podstawa prawna

Darowizny od osób fizycznych

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:
przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Darowizny od osób prawnych

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:
przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% *uzyskanego* dochodu.
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.