Składki członkowskie

Nowe składki członkowskie obowiązują od 1 września 2023.

Składki wnoszone są na konto Klubu z góry do 15 dnia danego miesiąca w którym odbywają się zajęcia.
Za datę wniesienia opłaty uważa się datę wpływu środków na konto banku: Bank Spółdzielczy Tychy numer konta: 66 8435 0004 0000 0000 1616 0001
Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF ”PIONIER”, 43-100 Tychy, ul. Długa 19
z tytułem wpłaty: składka członkowska, sekcja łyżwiarska. Imię nazwisko członka

Rodzaj i kwota składki

  1. Grupy z zajęciami 2 razy w tygodniu 200 zł miesięcznie,
  2. Grupy z zajęciami 1 raz w tygodniu 100 zł miesięcznie.

Zniżki Rodzinne. Dotyczy tylko dzieci (do ukończenia 18 roku życia)

2: -10% na całość, 3: -15% na całość 4: -20% na całość

Freeskating – zajęcia dodatkowe 20 zł / godzinę

Ustalenia innych składek wyłącznie z kierownikiem sekcji